نسخه قابل چاپ

کد خبر:

410535

تاریخ مخابره:

1398/09/19

اندازه متن

یادداشت محمد مختار جمعه وزیر اوقاف مصر : علمای امت و علمای فتنه

ایشان در یادداشتی با عنوان علمای امت و علمای فتنه به معرفی این دو دسته از علما و ویژگی های آنها پرداخت و گفت: علم واقعی علمی است که موجب آبادانی سرزمین ها است و صاحب خود را به عامل سازندگی تبدیل می کند نه عامل ویرانی. و عالم واقعی ضامن امنیت دین و میهن و امت است و علمای واقعی نیز مشعل های هدایت هستند که به دین و دنیای بشریت کمک می کنند.

400-260-3_351405.jpg

وزیر اوقاف مصر در ادامه خاطر نشان کرد: در مقابل علمای واقعی، علمای تقلبی و غیر واقعی هستند که از روی طمع یا غفلت در چنگال گروه های افراطی گرفتار شده اند و بیشتر کسانی که از روی میل خود یا به خاطر فریب خوردگی در دام این گروه های افراطی گرفتار شده اند و نتوانسته اند خود را از آن برهانند و آزادی و آزادگی خود را از دست داده اند و پا در مسیری غیر قابل بازگشت نهاده اند که به زیان دین و میهن و کرامت و انسانیت آنها است و در این راه قلم و سخن و بیان خود را برای ترویج افکار افراطی گمراه کننده به کار گرفته اند تا جان انسان های بی گناه و تخریب شهرها و کشورها و ویران ساختن آبادانی ها و سوزاندن هر خشک و تر را مباح بدانند!
وی افزود: علمای فتنه اهل تکفیر هستند که بدون علم فتوا می دهند و اهل عمل نیستند و دین خود را به بهای اندک می فروشند و مطالب دروغ را به خدای متعال و پیامبر نسبت می دهند.
وزیر اوقاف مصر گفت: اما علمای امت در مقدمه صفوف دفاع از دین و میهن هستند و معنای آبادانی را می فهمند

https://eitaa.com/howzehinternational