نسخه قابل چاپ

کد خبر:

398678

تاریخ مخابره:

1396/12/22

اندازه متن

مسلمانان سریلانکا می گویند پلیس در برابر حملات بودایی ها بی تفاوت است

درحالی که مسلمانان سریلانکا در وضعیت پرتنشی به سر برده و بودایی های افراطی با حمله به مسلمانان خانه ها و مغازه های آن ها را به آتش می کشند، شاهدان عینی گفته اند که پلیس بی تفاوت ایستاده و هیچ اقدامی برای جلوگیری انجام نمی دهد.

IMG07440922400_325536.jpg

مسلمانان سریلانکا می گویند پلیس این کشور در مقابل حملات بودایی های افراطی هیچ اقدامی نکرده و بی تفاوت تنها ناظر ماجرا است.

رضی یکی از مسلمانانی که محل زندگی اش در پی یورش این حملات صدمه دیده می گوید: تقریبا 500 نفر بودند. و ما مجبور شدیم پیش از اینکه آن ها به منزل ما برسند محل را ترک کنیم و در گوشه ای مخفی شویم تا آسیبی نبینیم.

عمان عموی او می گوید: ما به اتاقی که از جنس بتون بود پناه برده و در آنجا مخفی شدیم و وقتی یورش تمام شد بیرون آمدیم و دیدیم که همه چیز را سوزانده اند و تخریب کرده اند. هیچ چیز باقی نمانده بود.

در این میان شاهدان عینی پلیس را مقصر می دانند. به گفته آن ها نیروهای پلیس هیچ اقدامی برای متوقف سازی یاغیان نکرده، بی تفاوت ناظر ماجرا بوده است.

عمان می گوید: پلیس می تواند جلوی این وضعیت را بگیرد. این یورش ها خودجوش نیست و کاملا سازمان یافته و برنامه ریزی شده هستند. و پلیس نیز به وظیفه خود برای جلوگیری از این اتفاقات عمل نمی کند.

فلیل مسلمان دیگری که به مغازه او حمله شده نیز گفت: نیروهای امنیتی نژادپرست هستند. آن ها همه علیه ما هستند و این حملات اصلا با حمایت آن ها انجام می شود.

ساکنان مسلمان شهر دیگانا در سریلانکا نیز نگران هستند که بیشتر نیروهای پلیس از نژاد سینهالا بوده و با بودایی های افراطی عقاید مشترکی دارند.

گفتنی است در حملات اخیرا بودایی های افراطی در سریلانکا بیش از 200 منزل متعلق به خانواده ها و صاحبان تجارت به آتش کشیده شده یا خسارات قابل توجهی دیده است. حداقل 2 نفر جان خود را از دست داده و بیش از ده ها نفر نیز مجروح شده اند.