نسخه قابل چاپ

کد خبر:

392293

تاریخ مخابره:

1396/03/31

اندازه متن

نتایج یک پژوهش نشان داد؛

افزایش احساسات اسلام ستیزانه در بین شهروندان اروپایی

نتایج جدیدترین نظرسنجی از افزایش احساسات اسلام ستیزانه در بین شهروندان اروپایی خبر داده و نشان می‌دهد که اکثر آن‌ها خواستار توقف مهاجرت از کشورهای عمدتا مسلمان هستند.

400-IMG19204464_312314.jpg

به گزارش خبرگزاری رسا، نتایج بررسی انجام شده در اتاق فکر "چتم هاوس" مستقر در لندن که به بررسی احساست و نظرات شهروندان و نخبگان در اتحادیه اروپا درباره برخی مسائل پرداخته است نشان می دهد که اکثر شهروندان اروپایی بر این باورند که حدود 20 سال پیش همه چیز بهتر بود. حدود چندین دهه است که یک نگرش بدبینانه در بین شهروندان قابل مشاهده است. در سال 2017 مسائل بسیار متفاوت دیگری، شهروندان و اتحادیه اروپا را درگیر خود کرده است.

شهروندان نگران تهدیدات روز افزون تروریستی و هجوم پناهندگان هستند. علاوه بر این تاثیرات نامشخص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نگران کننده است. سیاستمداران حاکم دوباره از یک بحران اعتماد بالا رنج می برند که گرایش های پوپولیستی ضد اروپایی از آن سود می برند.

موسسه چتم هاوس این بررسی را از میان نخبگانی که شامل نمایندگان با نفوذ در عرصه سیاسی، اقتصادی، علمی و مدنی و همچنین شهروندانی از 10 کشور اروپایی انجام داده است.

این بررسی از نگرش متضاد نخبگان و شهروندان اروپایی درباره آینده اروپا خبر می دهد.

بر این اساس برخورد با بحران پناهندگان برای شهروندان مسأله‌ای است که در آن اتحادیه اروپا بیشترین شکست را خورده است (22 درصد)، این در حالی است که به اعتقاد نخبگان، بوروکراسی افراطی بزرگترین شکست این اتحادیه است ( 36 درصد).

در حالی که 71 درصد نخبگان این احساس را دارند که از امتیازات روند ادغام اروپایی بهره مند شده اند، اما تنها 36 درصد شهروندان چنین باوری دارند.

مسأله مهاجرت و بخصوص نگرش نسبت به اسلام در میان شهروندان مسأله مورد اختلاف است، در حالی که اکثر نخبگان روند مهاجرت را مثبت ارزیابی می کنند، اما شهروندان نظری خلاف این را دارند. اکثریت 55 درصدی شهروندان اروپایی مهاجران را چالش و بار سنگینی بر دوش دولت اجتماعی و رفاه می دانند.

همچنین در مسأله پناهندگان در سراسر اروپا حدود نیمی از شهروندان و 63 درصد نحبگان از طرح تقسیم پناهندگان حمایت می کنند.

نتایج این بررسی همچنین به رویکردهای اسلام ستیزانه شهروندان اروپایی اشاره می کند. بر این اساس 55 درصد شهروندان اروپایی روش زندگی اسلامی و اروپایی را با هم ناسازگار می دانند.

حدود 56 درصد شهروندان اروپایی هم خواستار توقف مهاجرت ها از کشورهای عمدتا مسلمان هستند. بر این اساس احساسات ضد اسلامی در بین شهروندان اتریشی بیشتر است و 65 درصد آن ها خواستار توقف این گونه مهاجرت ها هستند.