نسخه قابل چاپ

کد خبر:

372133

تاریخ مخابره:

1394/11/06

اندازه متن

کتاب جامعه و فرهنگ روسیه

این کتاب در دو جلد به چاپ رسیده است که در مهم ترین بخش آن، فرهنگ روسیه مورد پژوهش قرار گرفته و معرفی می شود.

Untitled-1_279859.png

در این کتاب تلاش شده است تا مهمترین عوامل موثر بر فرهنگ و اجتماع روسیه امروز بررسی و با تمرکز بر مسائل اجتماعی و فرهنگی، ویژگی ها و عناصر فرهنگ کشور را ارائه نماید. از این رو، در بخش نخست به کلیاتی درباره جغرافیای طبیعی و انسانی، نیز تاریخ روسیه می پردازد. در بخش دوم، جامعه روسیه و نظام اجتماعی و سیاسی آن مورد بررسی قرار می گیرد. اما در مهم ترین بخش این کتاب، فرهنگ روسیه مورد مداقه قرار می گیرد و ابعاد گوناگون این حوزه مهم مانند نظام فرهنگی مورد پژوهش قرار گرفته و معرفی می شود.
شناسنامه کتاب:
نویسنده: دکتر جهانگیر کرمی
ناشر: مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی

علاقه مندان جهت مشاهده یا دانلود لیست کامل کتابخانه بین المللی می توانند اینجا کلیک کنند