نسخه قابل چاپ

کد خبر:

365981

تاریخ مخابره:

1394/07/09

اندازه متن

ضرورت زبان آموزی در حوزه های علمیه

معاونت بین الملل حوزه های علمیه در راستای تدوین مبانی فکری زبان آموزی در اسلام، با کاوش در آیات و روایات و سیره علمای اسلام به ویژه با الهام از رهنمودهای حضرت امام خمینی رحمه الله و حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، اقدام به جمع آوری و تدوین جزوه حاضر نموده است.

zaban-amoozi_269770.jpg

آموزش زبان های دیگر در امر تبلیغ دین دارای اهمیت راهبردی می باشد. این ابزار نیرومند ‌از آغاز ظهور اسلام تا‌کنون مورد توجه بوده است. ‌مهم‌ترین‌و نخستین منبعی که اهمیت زبان آموزی را به انسان یاد آوری کرده، قرآن کریم است. پیامبر‌اعظم اسلامصلی الله علیه و آلهو ائمه هدیعلیهم السلامکه زبان گویای قرآنند، به صورت‌های گوناگون نقش زبان را به عنوان ابزاری موثر برای پیش‌برد اهداف اسلامی خاطرنشان کرده‌اند. علمای اسلام که رهروان قرآن و عترت به معنای راستین کلمه بوده اند نیز با فراگیری زبان های ملل مختلف، معارف حقه دین مبین اسلام را به سرزمین های دور و نزدیک به ارمغان برده و زمینه های هدایت آن مردمان را فراهم نموده اند.

نقش راهبردی آموزش زبان ملل مختلف از سویی در بهره گیری از آخرین دستاوردهای فکری بشر و از دیگر سو در ارائه معارف اسلامی به مجامع علمی دنیا خود را می نمایاند بگونه ای که در دنیای امروز ناتوانی در ارائه معارف به مردم دنیا و مجامع علمی به زبان مخاطب بمنزله بی بهره بودن از علم و دانش است. حضرت امام خمینیرحمه الله و مقام معظم رهبریدام ظله نیز در بیانات خویش به این مهم اشاره نموده و امر زبان آموزی را یکی از وظایف مهم حوزه های علمیه دانسته و انجام رسالت های بین المللی حوزه های علمیه را درگرو آموزش زبان های خارجی در حوزه علمیه می دانند.

معاونت بین الملل حوزه های علمیه در راستای تدوین مبانی فکری زبان آموزی در اسلام، با کاوش در آیات و روایات و سیره علمای اسلام به ویژه با الهام از رهنمودهای حضرت امام خمینی رحمه الله و حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، اقدام به جمع آوری و تدوین جزوه حاضر نموده است که در هفت فصل تقدیم می شود.

فصلِ اوّل:ضرورتِ زبان آموزی در آیینه‌‌ آیاتِ کریمه‌‌ قرآن .

فصل دوم:ضرورت فراگیری زبان های دیگر در آیینه‌ سنتِ پیامبرصلی الله علیه و آلهو ائمه هدیعلیهم السلام

فصل سوم:نمونه هایی از تکلم امامان معصومعلیهم السلام به زبان های‌ اقوام دیگر

فصل چهارم:ضرورت زبان آموزی در سیره ی علما و بزرگان‌

فصل پنجم:ضرورت زبان آموزی در کلام امام خمینیرحمه الله

فصل ششم:ضرورت زبان آموزی در آیینه‌ سخنان مقام معظم رهبریدام ظله

فصل هفتم:اهتمام اسلام شناسان غربی و غیر مسلمان به فراگیری زبان های اسلامی

کتاب یاد شده در حال چاپ و انتشار است  و به زودی به علاقه مندان تقدیم خواهد شد .