نسخه قابل چاپ

کد خبر:

409381

تاریخ مخابره:

1398/07/15

اندازه متن

تبلیغات ضد اسلامی در انتخابات کانادا

راستگرایان افراطی در کانادا در نبرد انتخابات سراسر این کشور از تبلیغات ضد اسلامی برای هدف قرار دادن نخست وزیر کانادا استفاده می کنند.

400-266-6_348659.jpg

روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد: «نظریه توطئه ضد «جاستین ترودو» به طور جدی قبل از انتخابات سراسری در کانادا شکل گرفته است، توطئه ای مشابه توطئه ضد «باراک اوباما» در ایالت متحده آمریکا. همانگونه که برخی در آن زمان مدعی شدند که اوباما برای پست ریاست جمهوری مناسب نیست یا وی مخفیانه مسلمان است».
در گزارش این روزنامه انگلیسی آمده است که شبکه های ارتباط اجتماعی مملو از فیلم های ویدیویی شده است که در آن یک امام جماعت با محاسن را نشان می دهد، وی در این فیلم مدعی می شود که جاستین ترودو برنامه ای برای اجرای شریعت در کانادا دارد. پیش از این، تصویر نخست وزیر کانادا را درحالی که در میان مردان مسلمان در نماز نشسته است، پخش می شود.
گاردین در این گزارش آورده است که این فیلم ویدیویی دروغ است و به طور گسترده در صفحه های فیس بوک مخالف ترودو پخش شده است تا حاکی از آن باشد که بیست و سومین نخست وزیر کانادا برای تخریب سیستم قضایی برای جلب رضایت مسلمانان مصمم است.
افرادی که به پخش این فیلم اقدام کردند، مدعی اند که شاید نخست وزیر کانادا مخفیانه مسلمان است.
هرچه به انتخابات سراسری کانادا نزدیک می شویم، نخست وزیر کانادا موضوع نظریه توطئه می شود، زیرا راستگرایان افراطی از تبلیغات ضد اسلامی برای هدف قرار دادن ترودو استفاده می کنند. https://eitaa.com/howzehinternational