نسخه قابل چاپ

کد خبر:

409318

تاریخ مخابره:

1398/07/11

اندازه متن

شناسایی استعدادهای برتر حو زه های علمیه

هفتیمن دوره شناسایی استعدادهی برتر حوزه های علمیه بلند مدت و سفیران هدایت

400-266-1_348530.jpg

مهلت ثبت نام 20مهر 1398