نسخه قابل چاپ

کد خبر:

392690

تاریخ مخابره:

1396/04/21

اندازه متن

مدیرمسئول و سردبیران رسانه رسمی حوزه منصوب شدند

حجت الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری به عنوان مدیرمسئول، حجت الاسلام عزیزی به عنوان سردبیر هفته نامه افق حوزه و حسن صدرایی عارف به عنوان سردبیر خبرگزاری حوزه منصوب شدند .

400-IMG17322794_312939.jpg

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه، طی حکمی، حجت الاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری را به سمت مدیرمسئول خبرگزاری حوزه و نشریه افق حوزه منصوب کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری نیز طی احکام جداگانه ای، حجت الاسلام رمضانعلی عزیزی را به سمت سردبیر نشریه افق حوزه و حسن صدرایی عارف را به سمت سردبیر خبرگزاری حوزه منصوب کرد.