نسخه قابل چاپ

کد خبر:

370953

تاریخ مخابره:

1394/10/10

اندازه متن

مقام معظم رهبری بزرگترین منادی وحدت است

دکتر سیمین محمد صالح گفت: مقام معظم رهبری به عنوان بزرگترین احیاگر و منادی وحدت با تاسی از مکتب اسلام و با توجه به نیاز زمان به آسیب شناسی و ارایه راه حل های جهان اسلام می پردازند.

01_277835.jpg

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، دکتر سیمین محمد صالح، شامگاه سه شنبه در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت: وحدت، یگانگی و یکپارچگی که در خارج از هر گونه اختلاف عقیده و مذهب، رنگ و فرک باشد، یکی از مهمترین شاخصه های فرهنگ اسلامی است.
وی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم مسلمانان را به محور اصیل وحدت فراخوانده و از آنها می خواهد که به ریسمان الهی چنگ زدند و بر حول محور توحید و نبوت و رهبری نظام الهی گرد هم مجتمع شوند.
این محقق و پژوهشگر جهان اسلام گفت: پیامبر اکرم و اهل بیت(ع) به عنوان طلایه داران دعوت به وحدت اسلامی، همواره بر این امر مهم تاکید فرموده اند؛ این  بزرگواران در قالب روایات و سنن صالحه خود بنای بنیانی را نهادند که تا  ابد سلامت و سعادت جوامع را تضمین می کند.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا مقام معظم رهبری که بزرگترین احیاگر و منادی وحدت می باشد با تاسی  از مکتب اسلام و با توجه به نیاز زمان به آسیب شناسی و ارایه راه حل آنها پرداخته اند.
این پژوهشگر علوم دینی بیان کرد: ایشان مردم را  با آگاهی دادن از حربه های دشمن به اتحاد، همدلی و همزبانی فراخوا می خوانند و از آنها می خواهند که در یک میدان رقابت سلامی را برای خدمت به کشور و حدت خود حفظ نماییند.
وی گفت: مقام معظم رهبری ملت های مسلمان را به تدوین منشور وحدت اسلامی سفارش و اهل سنت و تشیع را به اتحاد بر اساس اشتراکات و پرهیز از ایجاد زمینه های اختلاف افکنی و توجه به اصول به جای فروع دعوت می نمایند.
محمد صالح اظهارکرد: اگر امت ها و ملت های مسلمان واقعا و با نگاه منصفانه به رهبر انقلاب و مبانی که ایشان ارایه می دهند دقت کنند می بینند که کمتر عالمی در این دنیا با این مبانی نظری از تمام امکانات مادی و معنوی و انسانی یک کشور برای تحقق وحدت اسلامی استفاده می کند و در عمل و نه تنها در سخن بر این وحدت عملی تاکید دارند.