1394/11/19 - 11:11
دیدار رئیس شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
خبرگزاری حوزه