1394/10/16 - 13:35
سفر شیخ مهدی الصمیدعی رئیس هیئت فتاوای اهل سنت عراق به قم
معاونت بین الملل حوزه های علمیه